powrót
drukowane
logo/identyfikacja
wideo
kontakt
co robimy
fotografia
STRONA W PRZYGOTOWANIU CO ROBIMY
Logo, inaczej znak firmowy, to główny element, na który zwraca uwagę klient. Ważne żeby był czytelny, rozpoznawalny a przede wszystkim dopasowany i spełniający Twoje oczekiwania. Jesteśmy w stanie zaprojektować logo na podstawie wytycznych lub stworzyć coś całkowicie nowego. Podejmiemy się również rebrandingu już istniejących marek. LOGO Logo
IDENTY FIKACJA Identyfikacja Wizualna System identyfikacji wizualnej to projektowanie prowadzące do zwiększenia wartości postrzeganej marki i pozwalające wyróżnić się w otoczeniu branżowym. To graficzne odbicie jej tożsamości i esencji
Copyright © 2017 foto&graficzne Studio kontakt@fotoandgraficzne.pl tel. 607865456